Skip to content

Privacy statement FinData

Wie zijn wij?

FinData Access BV is de ontwikkelaar van het FinData portaal. FinData Access heeft als doel het digitaliseren van productinformatie en deze vervolgens ontsluiten naar afnemers.

Onze contactgegevens zijn:

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om persoonsgegevens, zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten iemand heeft ten aanzien van zijn eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soort gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens i.v.m. dienstverband functie

2. Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten:

 • Registeren van gebruikers: Om gebruikers van het portaal te identificeren
 • Relatiebeheer: Het (laten) beheren van onze relatie met gebruikers.
 • Nieuwsbrief: Het regelmatig toesturen van de nieuwsbrief

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst;

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Als u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief kunt u zich ten alle tijden uitschrijven. 

5. Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken;;
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • Beperking van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf;
 • Overleg met onze directie via e-mail: info@findata.nl telefoonnummer: 085-4878100;
 • Vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

Let op: Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • Gebruikers van het portaal die beschikking krijgen over contactgegevens.
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.

8. Wijzigingen Privacy statement

Het kan voorkomen dat wij dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9. Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact op met onze privacy medewerker.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl