Skip to content

Diensten

FinData Portaal

In het FinDataportaal beheert de aanbieder haar producten. Alle wijzigingen worden door een 4-ogen principe geautoriseerd.

Het aanbrengen van wijzigen en het autoriseren hiervan, is afhankelijk van de toegekende rechten aan de
betreffende gebruiker. 

 

Van iedere geautoriseerde wijziging wordt een uniform bericht gemaakt. 

Dit bericht wordt verzonden aan alle afnemers (softwareleveranciers) van FinData. Hierdoor wordt iedere wijziging direct en op een correcte wijze verwerkt bij de afnemers.

Hiermee voorkomen we invoerfouten en interpretatieverschillen. 

FinData Validator

FinData stelt de software leverancier, en daarmee de adviseurs in staat de ideale match te maken tussen klantvragen en product mogelijkheden.

Door het acceptatie beleid te digitaliseren en voorwaarden te combineren met tariefinformatie is het vóór en tijdens het adviesgesprek mogelijk om de ideale match te maken tussen vraag en aanbod.

Met een stoplichtsysteem wordt realtime inzichtelijk wat wat mogelijk is en door wensen aan te passen is direct bekend of het product past. Ook wordt direct het overzicht geleverd met aan te leveren stukken.

Dit levert

  • voor de consument de mogelijkheid om een eenvoudiger proces te doorlopen
  • de adviseur kan een breder en beter advies geven, heeft meer tijd voor de klant en is minder tijd kwijt aan administratie
  • de geldverstrekker kan zich onderscheiden op die criteria die voor hen van belang zijn en dat zij voor de verwerking een clean-order ontvangt die nagenoeg geen nabewerking behoeft.

Meer weten?
We vertellen je graag meer!

FinData Monitor

Door gebruik van de monitor wordt het in de toekomst mogelijk om een ‘zaklamp in de duisternis te hebben‘.  Via deze monitor zijn markttrends sneller te identificeren op basis van data. Nu is hierin nauwelijks inzicht. In de toekomst uiteenlopende rapportages aangeboden. Dit betreft algemene en openbare trendrapporten – maar ook aanbieder specifieke rapporten.

Mogelijke algemene en openbare trendrapporten zijn:

  • Markttrends in rente ontwikkelingen
  • Trends in consumenten behoeften naar producten of voorwaarden

Mogelijke aanbieder specifieke rapporten:

  • Individuele benchmarks op basis van requests van softwareleveranciers en aanbiedingen van producten
  • Audit ondersteuning a.d.h.v. logging van aanpassingen

Het FinData platform biedt level playing field met gelijke kansen voor alle aanbieders. Dit biedt mogelijkheden voor aanbieders om product- en acceptatiecriteria op een totaal andere wijze te organiseren.

FinData Services

Wijzigingen in voorwaarden, rentes of andere criteria zijn real time snel en eenvoudig beschikbaar voor de gehele markt via automatische koppelingen (API, XML, SOAP, REST). 

Dus geen vertragingen meer en altijd 100% actueel.

FinData levert de keten..

<    Actualiteit    >

Voorwaarden, rentes of andere criteria wijzig je snel en eenvoudig in het portaal.

Met automatische koppelingen (API, XML, SOAP, REST) is informatie direct beschikbaar voor de gehele markt.

Dus altijd 100% actueel!

<    Efficiëntie    >

Omdat alle informatie digitaal in één bron zit en elektronisch wordt gedistribueerd, vervallen -repeterende - handmatige controle werkzaamheden.

Door pre-validatie van de request wordt tijdens het adviesproces de mogelijke aanvraag gematched.

Hierdoor ontstaat al tijdens het offerte proces de ' ideale match'

<    Hoge kwaliteit    >

Handmatige invoer van data op verschillende plaatsen in de keten door vele partijen behoort tot de verleden tijd.

Geen invoerfouten en interpretatieverschillen meer. Hierdoor wordt niet alleen de kwaliteit van het advies, maar ook de kwaliteit van de uiteindelijke aanvraag verhoogd.

Minder uitval, hogere STP graad en minder discussie omdat de gehele keten over brondata beschikt.

<   Veiligheid   >

Naast de beveiligde cloudoplossing is ook de betrouwbaarheid van de data zelf gewaarborgd. Wijzigingen worden alleen via een geautoriseerd 4-ogen principe gegeven.

Ook de continuïteit van FinData is gewaarborgd door de gekozen organisatiestructuur.

<   Inzicht   >

Met de FinData Monitor levert FinData inzicht in marktbrede productinformatie.

Naast de querymogelijkheden op uniforme productinformatie kunnen aanbieders een betere match maken naar hun doelgroepen.

<   Toegankelijkheid   >

Ons platform is toegankelijk voor alle softwareleveranciers en daarmee van vergelijkingssites tot intermediairs.

Alle aanbieders van financiële producten kunnen de informatie van hun (legacy) producten bijhouden en distribueren.

Ook met de bekende hypotheek servicers (Stater, Quion en Link) wordt aansluiting gezocht.

<   Uniformiteit   >

Voor het beheer en uitwisselen van productinformatie sluit FinData aan bij de reeds bestaande standaarden zoals HDN en SIVI.

Wanneer deze ontbreekt werken we actief samen met HDN en SIVI om deze te ontwikkelen

<   Early validation   >

Op de FinData Engine kan een request via API’s worden gedaan. Door het acceptatiebeleid te vertalen naar toetsbare businessrules kunnen cases getoetst worden tegen verschillende regimes.

Door de variabelen in het acceptatiebeleid via het portaal toegankelijk te maken, worden wijzigingen in het beleid ook nog eens makkelijk doorgevoerd.

Dit zullen we samen bereiken waarmee we elkaars positie, kennis en diensten versterken.